Kontaktné informácie

Mande s r.o.
Národná 15
97401 Banská Bystrica
Slovensko

Fakturačné údaje
Obchodné meno: Mande s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Národná 15 ,97401 Banská Bystrica

IČO: 46 607 161
DIČ: 2023480338

IČ DPH: SK2023480338

Obvodný úrad v Banská Bystrica
Obchodný register 29.03.2012, vložka č: 21922/S oddiel sro

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Vúb, a.s.
Číslo účtu: 3016915153 / 0200
IBAN: SK29 0200 0000 0030 1691 5153
BIC/SWIFT: SUBASKBX

Kontakty
Tel.: +421 948 966 623

 


E-mail: info@oblec.sk